Miljø

Hvidovre el ApS. miljøpolitik

Hvidovre el ApS. har den 20 juli 2004 udarbejdet en målsætning for virksomhedens miljø hensyn.

Målsætning og politikker

Det er Hvidovre el ApS. Miljøpolitik, at virksomhedens aktiviteter gennemføres med den mindst mulige forurening af det ydre miljø under hensynstagen til de tekniske og økonomiske muligheder, og vi forpligter os til som minimum at overholde gældende lovgivning og myndighedskrav.

Vi vil gennemføre dokumenteret miljøstyring af byggesager, når dette er krævet af kunden, og når det i øvrigt findes relevant.
Vi vil arbejde på at begrænse ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer og minimering af spild, og i forbindelse med nyanskaffelser af materiel vil vi vurdere miljøforhold i sammenhæng med teknik, økonomi, sikkerhed og sundhed.

MILJØTEKNISKE FORBEDRINGER

Virksomheden vil mindst en gang hvert andet år vurdere muligheden for miljøtekniske forbedringer af virksomhedens aktiviteter. Hvidovre el ApS. Lægger vægt på at medarbejderne inddrages i miljøarbejdet og på at alle medarbejdere orienteres om virksomhedens hensigter på miljøområdet og betydningen for den enkelte medarbejder, hver gang der sker ændringer.
Virksomheden vil vedligeholde et miljøsystem, der til en hver tid som minimum modsvarer de krav, der stilles i branchen.